Optimum D3

925.00 дин.

Posle velikog uspeha u EU KONAČNO I KOD NAS!!! OPTIMUM D3 je JEDINSTVENI NAJPRODAVANIJI VITAMIN D3 od 1000 IU u EVROPI sa MEDICINSKOM PRIMENOM koji zadovoljava OPTIMALNE DNEVNE POTREBE po preporukama WHO konačno je stigao i kod nas!!!
ŠTA GA ODVAJA OD SLIČNIH PROIZVODA?
PRIRODNOG JE POREKLA SA ODLIČNOM APSORPCIJOM! U SAMO JEDNOJ DNEVNOJ DOZI SADRŽI POTREBNU KOLIČINU VITAMINA D za dovoljnu suplementaciju KOD VEĆINE SLUČAJEVA DEFICIJENCIJE VITAMINA D.
Sve poslednje naučne studije dokazuju da su dosadašnje doze od 400 IU male. Preporučuju se veće dnevne doze. Stav Mayo klinike je da se napr kod Osteoporoze u zavisnosti od uzroka osteoporoze(godine starosti,lekovi, manjak VIt D3 u organizmu ili nešto drugo) preporučena dnevna doza je od 1000 do 2000IU to u kontinuitetu od 2 do 6 meseci. Da bi izašli u susret zahtevima i potrebama lekara i pacijenata odlučili smo se za ovaj oblik i u ovoj dozi. Zato što je jedini oblik koji zadovoljava pune dnevne doze. Vitamin D3 je u obliku holekalciferola. Vitamin D3 se u bubrezima pretvara u kalcitrol, aktivni oblik vitamina D3, a kalcitriol poboljšava apsorpciju kalcijuma i fosfora i stimuliše sintezu osteokalcina (proteina koji utiče na izgradnju kostiju).
PO STANDARDIMA EVROPSKE FARMAKOPEJE!

Opis

Optimum D3 1000, 60 kapsula

Sa medicinskom primenom

Vitamin D, njegovi aktivni metaboliti i analozi predstavljaju grupu jedinjenja sa brojnim funkcijama u organizmu. Primarna uloga vitamina D je u metabolizmu kalcijuma i fosfora.

Danas se zna da vitamin D smanjuje fiziološku aktivnost parathormona (PTH) i to na dva načina: direktno, delovanjem na ćelije paratireoidnih žlezdi i indirektno, preko hiperkalcemije (1). Poznato je da vitamin D učestvuje u izgradnji i formiranju kostiju. Delujući na osteoblaste, preko vitamin D receptora (VDR), povećava sintezu osteokalcina, alkalne fosfataze (ALP) i kolagena tip I. Dejstvo vitamina D na osteoklaste je dvojako: indirektno – preko osteoblasta i direktno – supresijom diferencijacije promijelocita u monocite, koji su prekursori osteoklasta (2).

Regulacijom metabolizma kalcijuma u mišićnim ćelijama, vitamin D deluje na mišićno tkivo, što je značajno za procese kontrakcije i relaksacije mišićnih vlakana (3). Pored ove endokrine funkcije, vitamin D ima i brojne parakrine funkcije koje ostvaruje kontrolom više od 200 gena, uključujući i gene odgovorne za regulaciju procesa mineralizacije i diferencijacije ćelija i regulaciju procesa apoptoze i angiogeneze , normalni razvoj i funkciju mozga i drugih sistema. (4).

Poremećaj statusa vitamina D se može manifestovati kao insuficijencija (nedostatak), nedovoljnost (deficijencija) i hipervitaminoza. Status vitamina D u organizmu određuje se merenjem nivoa 25(OH)D u serumu.

Faktori rizika za hipovitaminozu vitamina D su: poremećaji ishrane, stil života (izlaganje suncu manje od 15 minuta dnevno), smanjenom kapacitetu za proizvodnju vitamina D3 u koži, starost i okultna malapsorbcija (česti), poremećaj funkcije bubrega, poremećaj funkcije jetre i mutacija gena za VDR (retki faktori rizika). Insuficijencija vitamina D je široko rasprostranjena i prisutna u svim regionima sveta (5). Nedostatak vitamina D ima razmere epidemije širom sveta. U različitim populcijama deficit je od 50% do 100% u posmatranim grupama (5-6).

Optimalna D3 1000 je preparat vitamina D 3 , je prirodnog porekla, sa odličnim apsorpciju. Jedna kapsula sadrži Osteoxina D3 1000 IU. (25 mg) vitamina D (holekalciferol). Preporučenog dnevnog unosa vitamina D za osobu koja se izražava na smanjenje nivoa od gustoće kostiju i osteoporoze osteopenija je 800 -1000IJ (20-25 mg / dan) (15-19).

Unos jedne kapsule Osteoxin D3 (25 mg vit D/na dan) u dovoljno dugom periodu da se nadoknadi insuficijencija vitamina D, smanjuje rizik od nastanka preloma, poboljšava neuromišićnu funkciju i smanjuje rizik od padova. Može se koristiti u prevenciji i lečenju osteopenije, osteoporoze, autoimunih, kardiovaskularnih, malignih bolesti i drugih stanja i oboljenja kod kojih je neophodna nadoknada vitaminom  D.

Optimum D3 1000  kapsule 1000 ij (25 mg) je preparat komforan za primenu, koji u samo jednoj dnevnoj dozi sadrži potrebnu količinu vitamina D za dovoljnu suplementaciju kod većine slučajeva deficijencije vitamina D.

Potrebno je pridržavati se upustva i ne sme se prekoračiti  navedena dnevna doza. Pre upotrebe Osteoxin D3 konsultovati lekara. Osteoxin D3(vit.D) se ne sme preporučiti osobama sa hiperkalcemijom, hiperparatireoidizmom i osobama alergičnim na neki od sastojaka Osteoxin D3. Trudnice i dojilje bi trebalo da primenjuju suplementaciju sa Osteoxin D3 u konsultaciji sa lekarom. Mere opreza i konsultacija lekara  potrebne su kod osoba koje koriste tiazidne preparate, kardiotonične glikozide, rifampicin, izoniazid, fenitoin, barbiturate. Istovremena primena kortikosteroida i Osteoxin D3 može smanjiti dejstvo Osteoxin D3 (vitamina D).  Prekomerna upotreba može izazvati neželjene efekte i potrebno je potražiti konsultaciju lekara.

U Srbiji postoji tiha epidemija deficijencije vitaminom D, kao i prisustvo sve većeg broja bolesti  koje su time uzrokovane, zbog čega je opravdana  preporuka dodatnog unosa vitamina D3 u koncentracijama koje preveniraju stanja i bolesti uzrokovane njegovom deficijencijom, a što se može ostvariti primenom proizvoda Optimum D3 1000.

Optimum D3 1000 se proizvodi po najvišim standardima dobre proizvođačke prakse u EU i u zemlji proizvođača (Poljska) se nalazi u prometu kao dodatak ishrani.

 Optimum D3 1000 je dijetetski proizvod namenjen odrasloj populaciji (preko 18godina) koji se isključivo primenjuje uz medicinski nadzor.

 

Recenzije

Još nema komentara.

Be the first to review “Optimum D3”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *