Natural B Complex

Home/Dijetetski suplementi/Natural B Complex

Natural B Complex

641.00 дин. sa PDV-om

DELUJE BRŽE I EFIKASNIJE od drugih, najbolja kombinacija B VITAMINA!

Vitamin B12 koji je u sastavu je u obliku METHYLCOBALAMIN-a u dozama od 1000 mikrograma. METHYLCOBALAMIN se apsorbuje POTPUNIJE i BRŽE i ZADRŽAVA se DUŽE U ORGANIZMU u odnosu na druge oblike VItamina B12 (cijanokobalamin). ISKORISTLJIVOST ovog oblika Vitamine B12 od strane organizma je POTPUNA!

Opis

Zašto Natural B kompleks i šta ga odvaja od sličnih proizvoda?

Deluje brže i efikasnije od drugih, najbolja kombinacija B vitamina u sastavu.
Vitamin B12 koji je u sastavu po obliku Methylcobalamin u dozi od 1000 mikrograma. Metilkobalamin se apsorbuje potpunije i brže i zadržava se duže u organizmu u odnosu na druge oblike VItamina B12 (cijanokobalamin).

Iskoristljivost ovog oblika vitamina B12 od strane organizma je potpuna. Naime je poznato da je osnov u hemijskom sastavu vitamina B12 kobalamina koji sadrži metalni jon kobalt. Molekul koji je vezan za kobalamin zove se donor i najčešće je to cijanid činujući u tom obliku cijanokobalamin ili metil i onda gradi oblik metilkobalamin.

Postoje i druge oblike kao hidroksikobalamin i adenosilkobalamin. U svakom slučaju u našoj organizaciji postoje samo oblici adenosilkobalamin i metilkobalamin, koji se mogu naći u krvnoj plazmi u cerebralnoj tečnosti i mitohondrijama nekih ćelijskih tkiva.

Razlika između oblika cijanokobalamin i metilkobalamina:  Cijanokobalamin je jeftiniji, sintetički oblik. To je neaktivan oblik, on se ne absorbuje i zahteva detoksifikaciju od strane metil grupe, da bi se apsorbovao, znači potrebno je vezivanje sa metil grupom ili otklanjanje ciano grupe. Kada se oblikuje cijanokobalamin, on se pretvara u prvu u hidroksikobalamin (uklanja se cijano grupa, a zatim u metilcoibalamin i adenosilkobalamin i tek onda može započeti njegovu absorpciju. To praktično znači da kada Cijanokobalamin uzme oralno, njegova absorbcija je značajno smanjena.)
Sa druge strane su objavljeni brojni in vivo i in vitro eksperimenti na životinjama u kojima se dokazuje da metilobalamin smanjuje proliferaciju malignih ćelija.  Metilkobalamin podržavajući nervne ćelije i moždano tkivo, utičre na bolji san, učestvuje u metabolizmu homocisteina i smanjuje njegov nivo u organizmu.
U pojedinim stanjima organizma povećani su potreba za unosom vitamina B12, onda njegov nedostatak izaziva niz poremećaja. Da su pre svega razni poremećaji i oštećenja oštećenja funkcije nerva, može doći do poremećaja ravnoteže, trnjenja u rukama i nogama, zujanja u ušima i slično. Već znamo da nedostatak vitamina B12, zbog nemogućnosti apsorpcije iz creva dovodi do pojave pernaciozne anemije i drugih ozbiljnih poremećaja.

Takođe je poznato povoljno dejstvo na kožu i nokte, povoljno dejstvo VItamin B12 ima i na odmjeravanju štetnog dejstva alkohola.

Dejstva Vitamin B12:
Učestvuje u izgradnji eritrocita (eritropoeza)
bitan je za normalnu funkciju nervnih ćelija i
tkiva učestvuje u metabolizmu homocisteina, koji je proizvod oxidativnih procesa, pretvara ga u aminokiselinu metionin i na taj način snižava njegov nivo, pomažući tako bolje snu
učestvuje u metabolizmu ugljenih hidrata
učestvuje u metabolizmu folne kiseline
Vitamin B1 doprinosi bolji funkciji srca
Vitamini B1, B2, B3, B6 i B12 učestvuju u metabolizmu koji učestvuju u proizvodnji ćelijske energije i održavanju normalnih funkcija mišićnih, nervnih ćelija i srčanih srca. na taj način doprinose i normalnoj funkciji ovih organa.
Vitamin B3 doprinosi održavanju normalnog stanja kože.
Vitamin B5 doprinosi normalnoj sintezi i metabolizmu steroidnih hormona, vitamina D i pojedinih neurotransmitera.
Vitamin B6 doprinosi metabolizmu proteina i normalnoj sintezi eritrocita
Vitamini B1, B3, B6, B12 doprinose normalnoj psihološkoj funkciji organizma.
Terapija je mesečna, uzima se jedna kapsula dnevno.